Tere tulemast Unifiedpost Groupi kodulehele! Meie ja kolmandad osapooled kasutame meie kodulehel küpsiseid. Kasutame neid, et muuta oma koduleht lihtsamini kasutatavaks, analüüsida veebilehe kasutamist ja et pakkuda turundutegevuste kaudu infot, mis vastab just sinu vajadustele. Meie küpsiste kohta saad rohkem lugeda ja oma eelistusi muuta, kui klõpsad "Muuda oma seadeid". Vajutades nupule "Nõustun kõigi küpsistega", nõustud kõigi küpsiste kasutamisega nii, nagu need on kirjeldatud meie küpsistepoliitikas.

ESG

Oleme jätkusuutlikkusele pühendunud nii ettevõtte tasandil kui ka kultuurilisel ja põhimõtete tasandil.

Meie eesmärk on maksimeerida oma tegevuse mõju, keskendudes oma jätkusuutlikkuse püüdlustes kahele mõõtmele: jätkusuutliku majanduskasvu soodustajana ja tööandjana.

Meie ESG missioon

Oleme põhimõtteliselt pühendunud jätkusuutlikkuse missioonile ettevõtte, kultuuri ja poliitika tasandil.

Meie eesmärk on laiendada koos töötajate, klientide, partnerite ja teiste sidusrühmadega jätkusuutlikku üleeuroopalist ärisidevõrku, et parandada selle võrgustiku (kulu)tõhusust ja kiirust ning vähendada veelgi süsinikdioksiidi jalajälge. Meie põhitegevus toetab suuri ja väikesi ettevõtteid, et nad saaksid majanduslikku kasu keskkonnateadlikul viisil, kuna meie eesmärk on dokumentide ja protsesside dematerialiseerimine. Lisaks sellele vastutame tehnoloogilise uuendajana selle eest, et meie äriringkonnad oleksid ühtsed ja teenindaksid meie klientide vajadusi nii, et nad saaksid areneda, võimaldades samas täita oma õiguslikke kohustusi. Samuti on meie eesmärk olla suur ülemaailmne tööandja, kus inimesed tahavad töötada, arendada oma oskusi ja saavutada optimaalne töö- ja eraelu tasakaal. Sooline, vanuseline ja rahvuslik mitmekesisus on osa meie ettevõtte juhtimisest ja on meie töötajaskonna puhul iseenesestmõistetav. See võimaldab meie inimestel maksimeerida oma potentsiaali ja tagab, et saame pakkuda oma äriringkondadele kvaliteetset võrgustikku.

Lühidalt öeldes püüame maksimeerida oma mõju, keskendudes oma jätkusuutlikkuse püüdlustes kahele mõõtmele: jätkusuutliku majanduskasvu edendaja ja tööandja.

Lae alla

Meie saavutused, eesmärgid ja tegevuskava aastateks 2022-2026

Keskkonnaalane

Kuna meie põhitegevus on jätkusuutliku piiride ülese finantsökosüsteemi loomine, on digitaliseerimine ja innovatsioon meie ettevõtte ja selle kasvustrateegia jaoks võtmetähtsusega.

Me oleme esimene üleeuroopaline äriühenduste võrgustik, mis hõlbustab kõigil ettevõtetel oma äritegevuse sujuvamaks muutmist, parandades selle võrgustiku raames tõhusust, kiirust ja kulusid. See võimaldab meie klientidel ja partneritel luua väärtust ilma liigse halduskoormuseta. 

Vähem füüsilisi dokumente tähendab vähem paberit ja suuremat mobiilsust, sest dokumentide transportimine väheneb.

Meie hankehalduse raames võetakse kaupade ostmisel ja rajatiste haldamisel arvesse jätkusuutlikke eesmärke.

Tänu elektrooniliste dokumentide kasutamisele järjest suurema hulga puude päästmine

Andmekeskuste energiakasutuse eesmärgid

Protsent meie tuludest, mis investeeritakse teadus- ja arendustegevusse

Moodustada Unifiedpost'is #TeamGreen

Sotsiaalne

Unifiedpost juurutab oma töötajate ja kogu kogukonna suhtes austuse ja empaatiavõime kultuuri. Usume, et mitmekesisuse ja kaasamise strateegiad on edu ja innovatsiooni katalüsaatoriks töökohal.

Me julgustame paindlikku töötamist ja töö- ja eraelu tasakaalu maksimeerimist. Meie personalipoliitikas on esikohal tervis ja heaolu, nii füüsiline kui ka majanduslik, mis on kavandatud selleks, et aidata töötajatel oma erivajadusi rahuldada.

Teavituskanalid ja muud töötajatega seotud põhimõtted on kehtestatud, et tagada kõigile meie töötajatele tugev vastavusraamistik.

Aruandlus ja kohustus parandada mitmekesisuse näitajaid kõikidel ettevõtte tasanditel.

Võrdne tasu võrdse töö eest: Unifiedpost rakendab õiglast palgapoliitikat, mis tagab, et palgad on sama/ sarnase töö, kvalifikatsiooni ja kogemuse eest turul konkurentsivõimelised.

Töötajate tagasiside uuring

Kaasata kolleegid jätkusuutlikkusse

Töötajate ja juhtide koolituse korraldamine ja aruandlus

Paindlik töö ja hooldusalgatused

Juhtimine

Tugev juhtimine, ausus ja eetilised äritavad on Unifiedposti peamised tugitalad, et saavutada oma eesmärk, milleks on pikaajalise väärtuse loomine aktsionäridele ja jätkusuutlikkuse edendamine.

Rohedigi põhimõtted aitavad juhatusel täita oma kohustusi ning edendada juhatuse ja selle komiteede tõhusat toimimist. Juhatuse eesmärk on jälgida otsest juhtimist pikaajalise väärtuse loomisel meie klientide, partnerite ja aktsionäride jaoks.

Meie äritegevuse iseloomu tõttu oleme olemuslikult avatud infoturbeohtudele. Me oleme kehtestanud ulatusliku infoturbe programmi ja rakendame seda, et tagada mõistlikult meie süsteemide konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus ja turvalisus.

Privaatsus kui põhiline inimõigus on integreeritud kõikidesse meie äriprotsessidesse, igapäevastesse toimingutesse, toodetesse ja teenustesse. Kogu meie personal on teadlik isikuandmete töötlemisega kaasnevatest riskidest ning meie töötajatele korraldatakse nii üldisi kui ka erikoolitusi. Oma toodete ja teenuste väljatöötamisel püüame võimaluse korral rakendada eraelu puutumatuse põhimõtteid. Tarnijad ja partnerid on põhjalikult monitooritud ja kontrollitud.

Aruanne nõukogu koosseisu kohta

Klientidele/partneritele ja töötajatele kättesaadav teavitamisprotsess

Eraelu kavandatud puutumatuse rakendamine meie toodete ja teenuste põhiosas

Hangete juhtimise raamistik koos jätkusuutlikkuse eesmärkidega meie partnerite jaoks

Meie tsentraliseeritud andmekaitse edasiarendamine, et tagada meie klientidele ja partneritele võrdne andmekaitse tase.

Riskijuhtimine, täiustades meie riskijuhtimise raamistikku ja parandades meie kolme kaitseliini.

Normidele ja seadusele vastavuse funktsiooni jätkuv  edasiarendamine riskide tuvastamiseks, avastamiseks ja jälgimiseks.